وبلاگ

جوشکاری مقاومتی چیست؟

اصول کلی جوشکاری مقاومتی ۱-۱-تعریف فرآیند جوشکاری مقاومتی در روش های جوشکاری مقاومتی، اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواما انجام می گیرد.…

دستگاه درز جوش چیست؟

دستگاه درز جوش چیست و به چه روشی کار میکند؟ نگاهی به گذشته های بسیار دور و با توجه به تجزیه و تحلیل ابزارهای کشف شده از قرون اولیه نشانگر…
پشتیبانی آنلاین واتس آپ